Kolekcionēšana
Kāda ir motivācija iegādāties mākslas darbu?

Laikam ejot šī motivācija ir mainījusies. Jāsāk ar ieskatu pagātnē. Mantojot tēva kolekciju, uztvēru to kā parādību “pašu par sevi”. Pirmie pirkumi kolekcijas papildināšanai noteikti bija apzināti. Izstādē redzot Induļa Zariņa darbus, sapratām, ka vēlamies vienu no tiem iegādāties un pievienot kolekcijai. Šī izvēle bija izsvērta, apspriesta ģimenē, un mākslinieks zināms. Vēlāk, dabiski, ir bijuši arī impulsīvie pirkumi, kurus nācies nožēlot. Tagad atkal esam atgriezušies pārsvarā pie pragmatiskas pieejas kāda darba iegādei. Protams, svarīgas ir pirmā mirkļa emocijas, bet tās vairs nav noteicošās. Tikpat būtiski ir aptvert, vai kas līdzīgs jau nav iegādāts un ja nav, tad kādu pienesumu tas dos kolekcijai. Vai tas būs “kvalitatīvs” pirkums, vai tikai “kvantitatīvs” papildinājums? 

Ir daži autori, pret kuru daiļradi mēs ar Dinu esam atvērtāki, ir citi, kuri atstāj vienaldzīgus. Mākslas kolekcionēšanu noteikti uztveram kā radošu nodarbi, mūsu valsts mākslas ainas dokumentēšanu. Tas prasa papildus informācijas meklēšanu un dažādu faktu apzināšanu.

Nenoliedzami, investīcijas mākslā arī ir vērā ņemams faktors, tikai ja kāds domā, ka tas ir drošs ieguldījums nākotnē, viņš alojas. Latvijas mākslas tirgus ir ļoti neliels, un ārpus valsts teritorijas mēs, vismaz pagaidām, nevienam neesam vajadzīgi. Pie tā ir jāstrādā valstiskā līmenī. Izņēmums ir daži mākslinieki, kuri sevi paši ir spējuši pieteikt pasaules tirgū. Mums ar Dinu mākslas kolekcionēšana ir daļa no dzīvesveida, tas ir prieks un aizraušanās.

Dina un Jānis Zuzāni

Lai noslīpētu kolekcijas pilnasinīgumu, priecāsimies par šādu mākslinieku darbu piedāvājumu:

 • Jāzeps Grosvalds,
 • Jēkabs Kazaks,
 • Gustavs Klucis,
 • Kārlis Padegs,
 • Aleksandrs Romans,
 • Teodors Ūders.

Mūs interesē Rīgas mākslinieku grupas locekļu – 

 • Aleksandra Beļcova,
 • Jānis Cielavs,
 • Jānis Liepiņš,
 • Marta Skulme,
 • Oto Skulme,
 • Uga Skulme,
 • Romans Suta,
 • Leo Svemps,
 • Erasts Šveics,
 • Konrāds Ubāns,
 • Sigismunds Vidbergs - 1920. gadu darbi, kā arī citu Latvijas skunstnieku meistarstiķi.

Iegādāsimies arī oriģinālus, senus rāmjus.