Kontakti
 • Mūkusalas iela 42
  Rīga, LV-1004, Latvija
  + 371 28640886
  salons@mmsalons.lv
 • ATVĒRTS
  Otrdiena, ceturtdiena, piektdiena: 12:00-18:00
  Trešdiena: 12:00-20:00
  Sestdiena: 11:00-16:00
 • STĀVVIETAS
  Velosipēdiem Maksas
 • Ieeja izstādēs - bez maksas
 • SLĒGTS Svētdiena un pirmdiena
 • SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 27 trolejbuss / 10, 26 autobuss
  Pietura "Mūkusala"

Par mums

 • Sniedze Kāle

  Sniedze Kāle

  Salona vadītāja, izstāžu kuratore. Dekrēta atvaļinājumā līdz 2019. gada janvārim

  Savu profesionālo darbību veltījusi 20. un 21. gadsimta mākslai, kā izstāžu kūrēšanā, tā pētniecībā. Latvijas Mākslas akadēmijā aizstāvējusi bakalaura (2008) un maģistra (2010) darbus par Latvijas padomju laika glezniecības ikonogrāfiju. Pašlaik paralēli darba pienākumiem strādā pie doktordarba par latviešu māksliniekiem Padomju Krievijā 1917-1938.

  Nezinātnisku tekstu radīšanā izmanto savu kristīto vārdu, parakstoties kā Sniedze Sofija Kāle.


  sniedze.kale[at]mmsalons.lv

 • Ingūna Ģēģere

  Ingūna Ģēģere

  Salona krājuma darba vadītāja, glezniecības un lietišķās mākslas kolekcijas glabātāja

  Līdztekus MMS kolekcijas aprūpei un zinātniskajai izpētei, turpina studiju laikā Latvijas Mākslas akadēmijā (1999-2005) iesākto pētniecības darbu par mākslinieku Jāni Tīdemani. 2017. gadā tas rezultējies izdevniecības "Neputns" sērijas "Latvijas mākslas klasika" grāmatā par mākslinieku, kurai kā turpinājums top vērienīgāka monogrāfija. Reizēm iesaistās izstāžu kūrēšanā.


  inguna[at]mmsalons.lv

 • Līga Lindenbauma

  Līga Lindenbauma

  Izstāžu kuratore, vadītājas vietas izpildītāja

  Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura (2007) un maģistra (2010) programmas beigusi ar Latvijas mākslas fotogrāfijai veltītām tēmām. Strādājusi Laikmetīgās mākslas centrā (2004-2007) un vadījusi Tukuma Mākslas muzeju (2011-2013). Šībrīža profesionālās intereses pievērstas kolekciju interpretācijai un dažādos laikos un kontekstos tapušu mākslas darbu sasaistei.


  liga.lindenbauma[at]mmsalons.lv

 • Diāna Barčevska

  Diāna Barčevska

  Izstāžu kuratore


  Vairākus gadus veltījusi darbam Latvijas Nacionālajāmākslas muzejā (1997-2015). Paralēli kuratores pienākumiem salonā, pastiprinātu interesi velta Latvijas jauno gleznotāju popularizēšanai, lielākās no realizētajām izstādēm — Candy Bomber (2007), Pilsētas bērni (2010) un Spriedze (2016).

  diana[at]mmsalons.lv

 • Valts Miķelsons

  Valts Miķelsons

  Metadatu redaktors, izstāžu kurators, Voltmetra slejas autors, tulks

  Ilgstošas, privāti motivētas kultūrapdullināšanās rezultātā nonācis ar mākslas priekšmetisko un tipoloģisko pusi saistītā darba vidē. Ārpusdarba interešu lokā - joprojām - līdzsvara vingrinājumi starp apmeklēto pasākumu statistikas uzlabošanu un kritiska ieskata gūšanu. 

 • Liene Muceniece

  Liene Muceniece

  Gleznu restauratore
   

  2011. gadā ieguvusi maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā restaurācijas apakšnozarē. Uzreiz pēc studijām uzsākusi darbu Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā kā stājglezniecības restauratore līdz 2012. gadam. No 2014. līdz 2016. gadam strādāja Latvijas Nacionālā mākslas muzeja restaurācijas darbnīcā. No 2016. gada ir galvenā Mūkusalas Mākslas salona gleznu restauratore.


  liene.muceniece[at]mmsalons.lv

 • Māris Mikāns

  Māris Mikāns

  Krājuma un izstāžu iekārtošanas asistents
   

  2011. gadā ieguvis bakalaura grādu uzņēmējdarbībā, ilgstoši strādājis kā ierēdnis Ceļu satiksmes drošības direkcijā (2006 – 2014). Kopš 2014. gada priekšroku dod dažādām radošām izpausmēm un galdniecības darbiem. Apgūst rāmēšanas prasmes.


  maris.mikans[at]mmsalons.lv

 • Arta Vārpa

  Arta Vārpa

  Grafikas un tēlniecības kolekcijas glabātāja un izstāžu kuratore

  Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura (2012) un maģistra (2016) programmas beigusi ar latviešu tēlniecības vēsturei veltītām tēmām. Strādājusi par Tēlniecības kolekcijas glabātāju Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (2013–2017), pievēršoties arī izstāžu kūrēšanai. Profesionālo interešu lokā ir gan 20. gadsimta māksla, gan aktuālās norises Latvijā un pasaulē.


  arta.varpa[at]mmsalons.lv

 • Agnese Kleina

  Agnese Kleina

  Komunikācijas vadītāja

  Bakalaura grāds mākslās Latvijas Kultūras akadēmijā (Starpautiskie kultūras sakari Latvija-Francija, 2006) un maģistrs uzņēmumu vadībā Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā (EMBA, 2015) vainagojies ar pašas izdotu bilingvālu grāmatžurnālu Benji Knewman, kas stāsta Latvijas stāstu starptautiskā valodā un nopērkams visā pasaulē. Aizrauj idejas, kā izstāstīt mākslu dažādu vecumu un interešu auditorijām.


  agnese.kleina[at]mmsalons.lv


Par salonu

Mūkusalas Mākslas salona (MMS) darbību nodrošina privātā iniciatīva – ar mērķi radīt demokrātisku, jebkuram sabiedrības pārstāvim atvērtu vidi, kurā baudīt un iepazīt Latvijas mākslu bez maksas.

Agnese Kleina

MMS darbību attīsta četros virzienos.

Galvenais uzdevums ir rādīt un popularizēt sabiedrībā MMS krājumu. Apmeklētājiem ir dota iespēja aplūkot, piemēram, divdesmitā gadsimta II puses mākslinieku darbus, kas joprojām nav redzami pastāvīgā ekspozīcijā Rīgā, taču Latvijas mākslas vēsturē, sevišķi glezniecībā, ir spožākais periods. Izstāžu veidošanu nosaka privātkolekcijas raksturs, kas atspoguļo dažas būtiskas attīstības tendences Latvijas mākslas kopainā un atsevišķos gadījumos pievēršas savrupām parādībām. MMS kuratores, domājot par izstāžu politiku, cenšas sabalansēt personālās, grupu, virzienu un tematiskās skates, lai nodrošinātu daudzveidīgu, dažādām gaumēm atbilstošu piedāvājumu.

Otrkārt, izcelt jaunus un laikmetīgus māksliniekus, kuri līdz šim brīdim nav bijuši pietiekoši pamanīti vai kuru daiļrade jau ir kļuvusi par kvalitatīvu un vispāratzītu zīmolu un nekādus paskaidrojumus vairs neprasa. Šo darbības sfēru, sākot no 2012. gada rudens sezonas, esam pārcēluši uz Mazo zāli, tādējādi apmeklētāji var aplūkot divas izstādes vienlaicīgi – līdzās apakšstāvā izvietotajiem vecmeistaru darbiem augšstāvā dažkārt būs iespēja baudīt ko mūsdienīgu.

Treškārt, lai paplašinātu apskatāmo izstāžu kontekstu, MMS tiek rīkoti dažādi starpdisciplināri pasākumi – lekcijas, priekšlasījumi un teātra izrādes –, kas tieši vai pastarpināti turpina skatē iezīmēto problemātiku vai sniedz dziļāku ieskatu kādā atsevišķā, uzmanības vērtā jautājumā.

Ceturtā apmeklētājiem neredzamā MMS darbības sfēra – kolekcijā iekļauto mākslas darbu zinātniskā izpēte. Daļēji tās rezultāti būs aplūkojami MMS mājaslapā sadaļā Krājums, bet nākotnē iegūs materiālu veidolu – grāmatas formātu.