Trešdien, 3. jūlijā, plkst. 18.00 Mūkusalas Mākslas salonā notiks vēstures zinātņu doktora Kaspara Zeļļa lekcija “20. gadsimta sešdesmitie gadi Latvijā — politika, ikdiena, cilvēki”. 

Caur sižetiem un izteiksmes līdzekļiem māksla nereti veido pamatu tam jaunajam, ko sabiedrība normalizē tikai pēc noteikta laika. 20. gadsimta sešdesmitie gadi ir pretrunīgs un vienlaikus nozīmīgs periods, kurā mainījās cilvēki un modernizējās vide tiem apkārt, tai skaitā ierastā, staļinisma nostiprinātā sociālistiskā reālisma māksla. Lekcijas mērķis ir raksturot situāciju Latvijā 50. gadu beigās un 60. gados, kad veidojās un darbojās t. s. “sešdesmitgadnieku” paaudze. Kādi bija šīs paaudzes veidošanās priekšnoteikumi, īpatnības un ieguldījums Latvijas politiskajā, kultūras un sociālajā dzīvē? Kādas norises un procesi raksturoja dzīvi Latvijā šajā laikā? Kā mainījās cilvēku ikdienas dzīve Hruščova atkušņa laikā?

Dr. hist. Kaspars Zellis ir Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks, kura interešu lokā ir sociālā vēsture un kultūras atmiņa.

Lekcija notiek Zuzānu kolekcijas izstādes “Liriskais skarbums. 20. gs. 60. gadu modernā dzīves telpa” ietvaros.

Ieeja pasākumā un izstādē bez maksas.

Publicitātes attēls — ekspozīcijas skats no izstādes. Foto Didzis Grodzs.